Laman Sumber Media Kre@tif diwujudkan selari dengan perkembangan teknologi semasa. Semua maklumat/bahan dan kemudahan dapat membantu warga MARA memperbaiki dan meningkatkan kualiti kerja dalam mengendalikan tugasan.